Bouwkundige keuring in Tilburg laten uitvoeren

Liftinstituut heeft vastgesteld dat de veiligheid van remmen van liften, ouder dan 5 jaar en voorzien met een snelheidsregeling, in een aantal gevallen onvoldoende gegarandeerd is. Hiervoor zijn bouwkundige keuringen belangrijk. Ook in de gemeente Tilburg speelt dit probleem. De kans op een ongeval is klein, maar als dit plaatsvindt kan het leiden tot zeer ernstig letsel. Liftinstituut vraagt lift eigenaren dit risico te bespreken met het liftonderhoudsbedrijf. Gezamenlijk kan dan bepaald worden voor welke liften dit zou kunnen gelden en in hoeverre een aanvullende beveiliging of andere actie wenselijk is. Wacht niet langer en laat een bouwkundige keuring uitvoeren in Tilburg.

Potentieel onveilige situaties in Tilburg

De bekrachtiging van de remmagneet kan uitvallen door een enkele bouwkundige fout, die niet wordt gedetecteerd, zoals:

  • Doorgebrande remspoel of zekering in remcircuit, defect remrelais etc.
  • Spanningsval in remcircuit door bijvoorbeeld veel in serie geschakelde verouderde relaiscontacten

Hierdoor wordt de rem niet of onvoldoende gelicht tijdens het rijden. Omdat het aandrijfkoppel van de liftmotor groter kan zijn dan het remkoppel, kan de motor de lift ‘door de rem heen trekken’.

Gevolg van bouwkundige problemen in Tilburg:

  • Oververhitting en overmatige slijtage aan rem
  • Wegvallen remwerking
  • Ongecontroleerde liftbeweging

Om welke bouwkundige installaties gaat het?

Het wegvallen van de remwerking werd bij liften zonder geregelde aandrijving opgemerkt door stop-verschillen. Bij liften met een geregelde aandrijving is dit niet het geval. Een gebrek aan de rem wordt meestal niet op een andere manier gedetecteerd. Aanvullend belangrijk om te melden: steeds meer liften worden gemoderniseerd met een geregelde aandrijving. In veel gevallen zonder detectie op de remwerking. Dit omdat dit niet verplicht is. Voorschriften? Alleen de nieuwste lift voorschriften (NEN-EN 81-1 +A3 en EN 81-20/50) eisen maatregelen tegen ongecontroleerde bewegingen. Bij alle liften van voor 2012 is het risico op ongecontroleerde beweging niet in de voorschriften afgedekt.

Remonderzoek in Noord Brabant

Liftinstituut heeft een beperkt onderzoek gedaan naar liften met een geregelde aandrijving met het doel om een inschatting te verkrijgen van de kans op een ongecontroleerde beweging door een fout in het remcircuit.

  • Aantal onderzochte liften: 54 = 100%
  • Aantal goed: 33 = 61% (nagenoeg geen kans op ongecontroleerde beweging door wegvallen remwerking)
  • Aantal matig: 11 = 20% (er is een kans op ongecontroleerde beweging door wegvallen remwerking)

Bron: je kunt bouwkundige keuringen uitvoeren in de provincie Noord Brabant via verschillende specialisten. Je kunt eenvoudig een offerte aanvragen via een bemiddelingsplatform zoals bouwkeuringexpert.nl. Prijzen voor een woning liggen tussen de €350 en €500. Afhankelijk van het aantal m2 en de reisafstand.